CBSE Topper Xth

Purva Aneja 97 2021-22
Ishnoor Kaur Thind 96.6 2021-22
Gurkirat Singh 95.2 2021-22
Yuvraj Singh 94.2 2021-22
Prachi 93.4 2021-22
Khushi Verma 92 2021-22
Vaishnavi 91.4 2021-22
Jaspreet Kaur 91.2 2021-22
Neeraj Khillan 96.6 2020-21
Amneet Kaur 96.4 2020-21
Vidhi 95.8 2020-21
Manasvi Beri 95.8 2020-21
95.4% 2018-19
95.6% 2018-19
95.8% 2018-19
95.8% 2018-19
90.2% 2017-18
90.8% 2017-18
92% 2017-18